4HAIE - PROGRAM 4

  • Výzkumnou studií Programu 4, která zkoumá jaký dopad má pohybová aktivita ve znečištěném ovzduší na zdraví, psychickou pohodu a kvalitu života. Výzkumný soubor (kohorta) Programu 4 je tvořen dvěma skupinami probandů (jedinci, kteří budou zkoumáni) a to fyzicky aktivní – označování jako „běžci“ a fyzicky méně aktivní – označování jako „neběžci“. Obě tyto zkoumané skupiny budou v rámci studie podstupovat stejná vyšetření v Centru diagnostiky lidského pohybu Ostravské univerzity.
  • Hlavním záměrem studie je sledovat, zda pohybová aktivita ve znečištěném ovzduší a některé další charakteristiky (psychosociální,biomechanické,fyziologické a somatometrické) mohou mít vliv na zdraví, psychickou pohodu a kvalitu života. Do studie budou zapojeni dospělí muži a ženy všech věkových kategorií z Moravskoslezského a Jihočeského kraje.

Kontakt

Adresa
Ostravská univerzita
Varenská 40a
70200
Otevírací doba
Po-pa: 7:00 – 20:00

So-Ne: po domluvě

Kontaktujte nás