Vyplňte dotazník a zjistěte, jestli jste vhodný kandidát a hledáme právě VÁS !

4HAIE
Přeprava osob
Centrum diagnostiky lidského pohybu
4HAIE

Program 4 - Běžci, Neběžci

Centrum diagnostiky lidského pohybu
4HAIE

Výzkum bude probíhat v našich špičkově vybavených laboratořích.

Centrum diagnostiky lidského pohybu
4HAIE

Naše biomechanická laboratoř disponuje zcela novou magnetickou rezonancí Siemens

Arrow
Arrow
Slider
Zdravé stárnutí v průmyslovém prostředí
Cílem výzkumu je nalezení vztahů mezi environmentálními podmínkami, životním stylem, zdravotním stavem, kvalitou života a stárnutím. Celkovými cíli projektového záměru jsou podpora excelentního výzkumu, zlepšení infrastruktury stávajících výzkumných center, rozvoj výzkumných týmů a internacionalizace. Prostřednictvím čtyř výzkumných programů bude provedena řada studií na odlišných vzorcích populace (studie úmrtnosti, nemocnosti, molekulárně epidemiologické a genetické studie, cytogenetické studie, expoziční studie, studie fertility, studie zvýšené tělesné aktivity, socioekonomická a psychosociální studie). Jádrem studované populace je celkem asi 8 000 osob, z nichž polovina spadá do středního věku (35 – 65 let), menší vzorek představuje mladší generace, a to kohorta matek (18 – 35 let) a strážníků, a cca 1500 osob představuje populace s vyšší pohybovou aktivitou bez rozdílu věku. Vzájemně budou porovnáváni lidé žijící v environmentálně zatížené průmyslové aglomeraci s obyvateli environmentálně nezatížených oblastí.
Partneři

Centrum diagnostiky lidského pohybu

Katedra studií lidského pohybu