PROGRAM 2: Molekulárně-epidemiologická studie hodnocení vlivu znečištěného ovzduší na genom u novorozenců, matek, strážníků a běžců či neaktivních.

EU Centre of excellence

Molekulárně-epidemiologická studie Programu 2 v sobě zahrnuje hodnocení vlivu znečištěného ovzduší na genom u novorozenců, matek, strážníků, běžců a neaktivních jedinců. Konkrétně se jedná o studium metylace DNA a exprese vybraných genů, studium peroxidace lipidů, tvorby DNA aduktů, oxidačního poškození DNA, studium expozice perzistentním kontaminantům a koncentrací metabolitů PAU, studium lipidomu, antioxidační aktivity a markerů imunity a studium nemocnosti dětí do věku 2 let. Ve studii reprotoxicity bude také studován vztah biomarkerů genetického poškození a oxidačního poškození k poškození spermií v průmyslové a kontrolní lokalitě. Ve studii běžců (Program 4) bude studován vliv zátěže běžců a neaktivních osob v průmyslové (Moravskoslezský kraj) a kontrolní lokalitě (Jihočeský kraj) na hladiny miRNA a na oxidační poškození.

Pro účastníky Programu 4 znamená účast ve studii Programu 2 souhlas s dodatečným odběrem moči a krve (v rámci vstupního testování) na analýzu a hodnocení vybraných genetických ukazatelů, vyplnění dotazníku online (s následnou konzultací na vstupním testování s pracovníkem z LF), vyzvednutí si monitoru na Katedře studií lidského pohybu (Varenská 40a, Ostrava 702 00) nebo na jednom z nástupních míst v Jihočeském kraji a nošení monitoru prašnosti po dobu 24 hodin před vstupním testováním mimo laboratoř ve svém domácím prostředí (monitor je popsán na videu níže). Účast ve studii Programu 2 je kompenzována finanční odměnou nad rámec účasti v Programu 4.

 

* Řešitel: Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR, Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie

Kontakt

Adresa
Ostravská univerzita
Varenská 40a
70200
Otevírací doba
Po-pa: 7:00 – 20:00

So-Ne: po domluvě

Kontaktujte nás