Opatření děkana PdF OU č. 00/2020

Pravidla přístupu a užití dat výzkumného projektu 4HAIE

The order of the dean of FoE no. 00/2020

Rules Regarding Project 4HAIE Data Access and Usage

Contact

AdDresS
Ostravská univerzita
Varenská 40a
70200
Opening hours
Mo-Fr: 7:00 – 20:00

Sa-Su: by appointment

Contact us