Výzkumný projekt Healthy Aging in Industrial Environment HAIE (registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798) řeší vlivy vybraných rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a stárnutí populace v průmyslovém regionu.

Do projektu jsou zapojena 4 VaV centra, která řeší 4 výzkumné programy:

Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Centrum epidemiologického výzkumu

Program 1: Epidemiologická a socioekonomická studie specifických onemocnění a vybraných zdravotních ukazatelů

Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Centrum epidemiologického výzkumu

Program 1: Epidemiologická a socioekonomická studie specifických onemocnění a vybraných zdravotních ukazatelů

Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Centrum epidemiologického výzkumu

Program 1: Epidemiologická a socioekonomická studie specifických onemocnění a vybraných zdravotních ukazatelů

Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Centrum epidemiologického výzkumu

Program 1: Epidemiologická a socioekonomická studie specifických onemocnění a vybraných zdravotních ukazatelů

Datum zahájení realizace projektu: 1. únor 2018
Datum ukončení realizace projektu: 30. listopad 2022

Doba udržitelnosti: 5 let po ukončení projektu

  • Celková výše dotace: 250 870 825,69 Kč
  • Dotace poskytnutá EU: 213 240 201,83 Kč
  • Dotace ze státního rozpočtu ČR: 25 087 082,57 Kč
  • Vlastní zdroje OU: 12 543 541,30 Kč
  • Ostravská univerzita celkem: 139 563 553,58 Kč